Årsopgørelsen 2017-18 kan ses her


Ændring af Arbejdsdag
Arbejdsdagen på mandag den 24. sept. 2018 er flyttet til tirsdag den 25 sept. 2018 p.g.a. den dårlige vejrudsigt for mandagen.

 


Onsdag den 11.07 holder vi en Special Edition af vores Herreklub.
Det bliver helt vildt med burgere, vin, høje priser, caddier m.m. Nærmere info kommer snart. Og det går som sædvane til et rigtig godt formål  se info her

 


 

Herreklubben har besluttet at vi fremover starter kl. 17.00 Indskrivning kl. 16.45

 


 

Orientering

Bestyrelsen holdt et hurtigt møde den 22/4-18 vedr. fremtidig klipning af vores bane.

Vi fik sat navne på hvem der foreløbig skulle gøre hvad og hvornår. Den foreløbige plan er ophængt i klubhuset.

Og kan ses her

 


GOLFENS DAG DEN 22. APRIL 10-15.
Gentagelse fremmer jo forståelsen - eller måske hukommelsen. Husk at hente nogle flyers til Golfens Dag i klubben og del ud til venner, naboer o.s.v. senest i denne weekend. Jeg efterlyste frivillige til dagen og foreløbig er Bo Fosgaard den eneste tilmeldte. Send en mail eller kommenter dette opslag på Facebook.

 


 

 

Herreaften og dameaften starter hhv. den 2. og den 7. maj 2018
"Fredags aften" eller "Spil sammen aften" starter den 4. maj 2018

 

 


Så endelig lykkedes det at få lidt forår og banen er klar fra torsdag. Efter vejret at dømme også til åbningsmatchen på søndag - der er stadig ledige pladser. Sidste frist for tilmelding 6.4. kl. 2018

 

 

 


 

Orientering fra bestyrelsesmøde den 4. marts 2018
Der er kommet nye Rating for banen. De bliver hængt op i klubhuset inden åbningen og de kan ses på hjemmesiden nu.
Kassereren regner med, at vi kommer ud med et pænt overskud.
Baneudvalg: John vil gerne have et udvalg bestående af 3-4 mand
Vinteren har været så våd at det har været umuligt at starte noget op ude på banen, men vedlagte plan forventes udført i løbet af april-juli
Der vil være fast arbejdsdag  hver 14 dag stater mandag 12 marts.
Klubmesterskabet 2018 spilles over to dage. Den 2. og 9. september
Der er tilmeldt 3 hold til Regionsgolf. Kaptajner er  Gunnar, Finn og John.


 

 

Bestyrelsen har idag den 4/3 besluttet at udskyde åbningen af banen til
24. marts 2018 kl.10.00 p.g.a. det sene vintervejr.
Der vil være mulighed for at spille ni huller, hvis vejret tillader

 


Så er fristen for tilmelding til indoor golf turneringen den 18/2-18 udløbet, og der er 16 spillere tilmeldt.
Der spilles kl. 09.00 og kl. 13.00 med mødetid 30 min. før.
Der vil være morgenmad til morgenholdene og let frokost til eftermiddags holdene.Der er præmier til de tre bedste i hver start. Det hele koster kun kr.175,- pr person alt incl.
Tak til Eigil der har arrangeret det hele.


Orientering fra det sidste bestyrelsesmøde 3. dec.2017

På det sidste bestyrelsesmøde planlagde vi, hvad der skulle gøres efter sæsonafslutningen 2017 og inden sæsonstart 2018, samt hvilke forbedring af banen vi kunne tænkes os i løbet af 2018

Sæsonafslutningen kan ses her.

Plan for 2018 kan ses her

 


 


 

Vi stryger flaget

Søndag den 3. dec. kl. 10.00 er der sæson afslutning.

Klubben vil være vært med gløgg og æbleskiver.

Hvis vejret tillader det kan vi spille ni huller

 

 


 

Arbejdsdag

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er mandag den 13. nov. 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Det er primært i laden der skal ryddes op, og hvis vejret tillader skal der laves lidt småting ude på banen.

Har du en trailer er du velkommen til at tage det med.

Venlig hilsen

Baneudvalget


Kære medlemmer.
Så har greenkeeperen sagt god for at banen igen er spilbar fra i morgen den 4. nov. 2017. Husk tidbestilling på golfbox. (spærringen bliver slettet i dag)

 

 

 


 

Arbejdsdag

Kære medlemmer.

Så er vores arbejdshest John kommet hjem fra ferie, hvor han nok har kedet sig :)  så derfor holder vi

næste arbejdsdag er den 30. okt. 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Vi kan bl.a. rydde op i laden, og forskellige andre ting

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig

Venlig hilsen

Baneudvalget 

På genaralforsamlingen den 22. okt. 2017 blev Kirsten Madsen udnævnt til Æresmedlem.

 


Generalforsamling 2017 afholdes den 22. okt. i klubhuset.
Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Se indkaldelsen her

Se regnskabet her

 


 

Arbejdsdag i golfklubben

 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 18. sept. 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Vi fortsætter hvor vi slap sidste gang. Vi skal bl.a. ordne bunkers og andre ting

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig

Venlig hilsen

Baneudvalget

 


 

 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 4. sept. 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Vi fortsætter hvor vi slap sidste gang.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig

 


 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 21 .aug. 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Vi fortsætter hvor vi slap sidste gang.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig.

 

PS:  Alle der har hjulpet til i sæsonen, inviteres til at deltage i afslutningen den 28. august 2017  kl. 09.00
Her spiller vi ni huller og så er der spisning bagefter. Tilmelding sker på opslag i klubhuset.

Venlig hilsen
Baneudvalget


 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 21. juli 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig.

Venlig hilsen
Baneudvalget


 

 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 7. juli 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Det er primært hul 1 og området deromkring vi tager fat på.

Har du en trailer - eller et par waders, er du velkommen til at tage det med.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig.

Venlig hilsen
Baneudvalget


 

 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 26. juni 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig.

Venlig hilsen
Baneudvalget

 


 

Kære medlemmer.

Vi havde en god arbejdsdag den 6/6 på vores dejlige golfbane.

Der var godt vejr og 14 fremmøde.

Vi fik fyldt sand i bunkers, slået græs, der hvor maskinerne ikke kan komme til,  vi fik i renset fliser foran klubhuset og mange andre ting.

Alt i alt en rigtig dejlig arbejdsdag.

Venlig hilsen

Baneudvalget


 

Kære medlemmer.

Næste arbejdsdag er den 6. juni 2017, hvor vi mødes kl. 09.00 til kaffe/the og brød

Her vil arbejdsopgaverne blive fordelt.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig.

Venlig hilsen

Baneudvalget


 

 

Så har vi den 3. arbejdsdag i klubben mandag den 22/5 kl. 09.00

Vi starter med morgenmad. Her vil John fordele opgaverne.er 2.

f.eks. klipning af bunkerkanter, oprydning i laden m.m.

Der er nok at tage fat på så mød bare op, så finder vi en opgave der passer til dig.

Venlig hilsen

Baneudvalget


 

 

Kære medlemmer.

Vi havde en god arbejdsdag den 23/4 hvor der var godt vejr og fint fremmøde.

Vi fik ordnet P Pladsen, fik fyldt sand i bunkers og mange andre ting.

Vi har dog stadig nogle hængepartier.

Derfor holder vi ny arbejdsdag mandag den 10/4-17 kl. 09.00 til kl. 12.00

Derefter skulle vi være helt klar til ”Åben Hus” dagene og Påsken

Med venlig hilsen

John Paulsen


DGU-kort


DGU’s repræsentantskab vedtog 18. marts 2017, efter forslag, at der ikke længere skal være printet F på fleksmedlemmers DGU-kort.


Det betyder, at der ikke længere ved medlemsstatus skift fra fuldtids til fleks og omvendt,  skal udstedes nyt DGU-kort.


Den automatiske kortbestilling er blevet fjernet i klubadministrationssystemet.


Yderligere spørgsmål til ovenstående kan rettes til Lone Fischer, 43 26 27 00 eller mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 


 

Kære medlemmer

Torsdag den 23. marts 2017 mellem kl. 09,00 og 13,00 afholder vi arbejdsdag med ting der trænger til en kærlig hånd på vor golfbane.

Arbejdet består hovedsageligt i oprydning af sandbunker på P pladsen. Sandet skal køres ud i diverse bunkers, samt opretning af skilte m.m.

Har du en trailer er du meget velkommen til at medbringe denne. Ligeledes hvis du har en skruemaskine må du gerne tage den med.

Vi starter med morgenkaffe mv. og fordeler opgaverne efter lyst og evner.

På gensyn den 23. marts.

Venlig hilsen

John Paulsen 

Banen åbner igen den 11. marts 2017. Der vil være kaffe og kage og formanden siger et par ord.

Kl. 10.00  hejser vi flaget, og spiller 9 huller, hvis vejret tillader det. På gensyn.


Som lovet på sidste generalforsamling er her lidt orientering fra det sidste bestyrelsesmøde den 26. febr. 2017

Åbenhus, vi vil prøve at afholde over 2 dage, vil kigger nærmere på det på vores åbnings dag, da vi skal have frivillige til at deltage i arrangementet, og datoer bliver derefter fastlagt.

Tagrenderne bliver ordnet, ca. Kr. 3000,-

Der skal skilte omkring ingen fodring af kattene

Bagskabene skal registreres  i Golfbox og hos Erik Bohn

El regnskabet er for højt,  vi bruger for meget på varme, hvorfor bestyrelse besluttede at indstallere varmepumper istedet, med tilskud, burde de kunne tjene sig hjem på nogle år.

Telefon pengene på Kr. 2.000 bliver bibeholdt, hvis medlemmer er utilfredse med dette, må de stille foreslag derom, Erik vil ikke have sine, hvorfor disse doneres til baneudvalgsbudgettet.

Prisen på Øl og vand sættes op til Kr. 20 ,-         vi skal finder hjælpere til shoppen

Hother har gjort et stort stykke arbejde her i vinters, og har sørget for at maskinparken er klar til opstart.

Vi har dog en større opgave i at finde medhjælpere til at klare greenkeepingen, Helgi og Gunnar vil gerne hjælpe i mindre omfang

Vi skal holde et arrangement for sponsorer og frivillige i August.

Vi vil prøve at lave et Sct Hans arrangement, da den falder på en fredag i år.

Vi har en golfvogn til salg, vi skal have taget et billed, og sat annoncen på den lukkede facebook side og på opslagstavlen.

 


På bestyrelsesmødet den 4. dec. har bestyrelsen besluttet at yde "vinterrabat" på kr. 200,- til nye medlemmer der melder sig ind inden 1.3.2017


Næste bestyrelsemøde er den 4. dec. 2016

OBS:  De medlemmer, der har udstyr stående til salg i shoppen, bedes venligst hjemtag dette, da der skal ryddes op i shoppen.

 


Referat af generalforsamling 2016


Sæsonen lakker mod enden og vores næste arrangement er "Flaget Stryges" den 4. december 2016 kl. 10.00

I år slipper vi for formandens wienerbrød, og får i stedet  Gløgg og Æbleskiver og Bagermesterens Julekage med Sukat og Rosiner.

Det hele koster kun 20,-kr. incl. kaffe/the

 


 

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 23. okt. 2016 i klubhuset.

Gunnar Espensen ønskede ikke at fortsætte som formand. Tom Carøe Mortensen blev ny formand.

Gunnar fortsætter i bestyrelsen med ansvar for turneringsudvalget m.m.

Referat af generalforsamlingen kommer senere.

Årsopgøreslsen kan ses under "Bestyrelse-Generalforsamling"


Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 5 juni 2016


Bestyrelsen har besluttet at lave et nyt tee sted for hul 1/10 -- Arbejdet forventes påbegyndt efter Påske.

På  bestyrelsesmøde 14/2-16 blev John Paulsen valgt som bestyrelsens repræsentant i sponsor udvalget


Kære medlemmer

Nu kan I blive adoptivforældre til vores bunkere.

Det indebærer, at I påtager jer:

At nusse omkring jeres adoptant, når I synes at den trænger til det.

Skriv jer på listen i klubhuset med angivelse af hvilket hul i vil adoptere.

Klubben vil sørge for, at diverse redskaber til at pleje jeres adoptant med, vil blive anbragt

i bagerste venstre hjørne af bagrummet.

Venlig hilsen Baneudvalget

 


DGU rapport

DGU var ude hos os i marts måned 2014 for at undersøge jordbunds forholdene, både på farwayes og greens.

Dette mundede ud i en rapport som kan ses her.   DGU rapport

 


 

Referat af generalforsamlingen i Mensalgård Golfklub den 18. oktober 2015

Referat af generalforsamlingen

Se formandens beretning her

Se Årsrapport her


 


Sponsor

 


 

  

 


I HØJBY

 


danbolig

SAMARBEJDER MED NORDEA

 

 


 

 

Din Optiker ApS

v/Gitte Worm
Algade 5
4500 Nykøbing Sj.


 

 

 


 

 

 


 

Fårevejle Indoor Golf


 

CC Autoservice


 

Carlshøj Gartneri